uczulenie na owady

Zapamiętaj!

W domu - mimo pozornego bezpieczeństwa - alergik jest narażony na liczne alergeny, m.in. produkty pokarmowe, roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, sierść zwierząt, a w przydomowym ogrodzie - jad owadów błonkoskrzydłych.
W środowisku pracy wydajność i umiejętność koncentracji na zadaniu w dużym stopniu zależy od skuteczności niwelowania objawów alergii. Jest za to odpowiedzialny zarówno pracownik, jak i pracodawca.
W szkole dochodzi do ok. 20% ciężkich przypadków reakcji alergicznych. Aby temu zapobiec, konieczne jest zaangażowanie zarówno rodziców, dziecka, jak i nauczycieli.
Podróż alergika może być bezpieczna tylko pod warunkiem, że zostanie odpowiednio przygotowana. Istotny jest zarówno etap wybierania miejsca podróży, pakowania, przemieszczania się z miejsca na miejsce, jak i pobytu.

Zarówno w domu, w miejscu pracy, w szkole bądź w podróży osoba ze zdiagnozowaną alergią powinna mieć zawsze bezpośrednio przy sobie dwie sztuki automatycznego wstrzykiwacza z epinefryną (adrenaliną).1

Zarówno inne leki, jak i wstrzykiwacze z epinefryną powinny być przechowywane lub przenoszone w oryginalnych opakowaniach, wraz z załączoną ulotką oraz numerem telefonu na pogotowie.
Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu daty ważności automatycznego wstrzykiwacza z epinefryną (adrenaliną), aby uniknąć sytuacji, w której lek niezbędnie potrzebny okazuje się przeterminowany.